EST | ENG

Eesti Segakooride Liit

Juhend koori- ja orkestriproovide ning muusikatundide läbiviimiseks COVID-19 tingimustes

Koostöös teadusnõukojaga sai valmis juhend abiks koori- ja orkestrijuhtidele, muusikaõpetajatele ja koorivanematele. Loodetavasti on sellest teie igapäevatöös palju abi!

Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda nõu, kuidas korraldada koori- ja orkestriproove ning muusikatunde nii, et oleks võimalikult suurel määral tagatud nii COVID-19 leviku tõkestamine kui ka kollektiivide tulemuslik töö.

COVID-19 tõrje teadusnõukoja esindaja Irja Lutsari sõnul pole viirusesse nakatumine Eestis praegu kõrgel tasemel ja koorid võivad vabalt oma tööd tavapäraselt alustada. Mingeid erimeetmeid laulmise ja pillimängu osas pole Eestis kehtestatud, muusikatundides ja kooriproovides kehtivad samad reeglid, mis igal pool mujal: kätepesu, ruumide õhutamine, inimeste hajutamine võimalust mööda, gruppide võimalikult eraldi hoidmine jne. Kollektiivijuhtide töö kergendamiseks aga kogusime neile vajalikud praktilised soovitused kokku käesolevasse juhendisse, mille koostasid Eesti Kooriühing ja Eesti Muusikaõpetajate Liit, arvestades COVID-19 tõrje teadusnõukoja nõuandeid. Juhend on kooskõlastatud Terviseametiga.

JUHEND