EST | ENG

Eesti Segakooride Liit

Eesti Segakooride Liidu volikogu

30. aprillil 2022 kell 10:00 - 11:30 Zoomis.

Volikogu toimub L, 30. aprillil 2022 kell 10:00 - 11:30 Zoomis (lingi osalemiseks saadame hiljemalt päev enne volikogu).
Igast koorist ootame volikogule 2 esindajat.

PÄEVAKORD

  1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
  2. Päevakorra kinnitamine
  3. Ülevaade ESLi toimunud tegevustest aastal 2021
    1. aasta majandusaasta aruande, tegevusaruande ja revisjoni aruande kinnitamine
  4. Revisjonikomisjoni valimine
  5. Tulevaste sündmuste ülevaade
  6. Auliikme(te) valimine
  7. Kohapeal esitatud küsimused

Palun saatke volikogul teie koori esindavate volinike nimed ja meiliaadressid 25. aprilliks ESLi aadressile eestisegakoorideliit@gmail.com

Kui te ei saa osaleda, leidke palun keegi, keda enda nimel hääletama volitada. Volitus tuleb digiallkirjastada!

Kui teil on Zoomis osalemise kohta küsimusi, andke julgelt teada. Samuti tuleb kõik majandusaasta aruannet puudutavad küsimused meile enne volikogu toimumist kirjalikult saata.